Androniscus dentiger

Nederlandse naam: Juweeltje

System-Map-icon

640px-Androniscus dentiger

Beschrijving:
Een prachtig gekleurde landpissebed: oranjeroze tot donkerroze met twee gele banden naast een donkere middenstreep. Soms ook minder opvallend zalmkleurig. Het oog bestaat uit een grote zwarte ocel. 7 à 8 mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat
Het Juweeltje (Androniscus dentiger) is duidelijk vochtminnend. De meeste vindplaatsen bevinden zich bij stilstaand of stromend water. Vermoedelijk is hij bovendien kalkminnend. Dat zou de, veelal oude, waarnemingen op leem in Zuid-Limburg (NL) en zeeklei in het westen van Nederland kunnen verklaren.
Opvallend is dat de soort in Groot-Brittannië ook uit veel drogere biotopen wordt gemeld, bijvoorbeeld in droge mortel tussen stenen van oude gebouwen. Hij schijnt ook enige mate van zoutspray te verdragen.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België
Oorspronkelijk. Vrij algemeen.
Verspreid voorkomend over het hele land. Nog niet waargenomen in de Kempen. In Vlaanderen voornamelijk op kerkhoven terug te vinden, in Wallonië ook in natuurlijke habitats.
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden
Nederland: zeldzaam, plaatselijk (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: algemeen, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be