Armadillidium nasatum

Nederlandse naam: Neusoproller

System-Map-icon

Armadillidium nasatum

Beschrijving:

Een grote oprolpissebed die met het blote oog duidelijk van andere soorten onderscheiden kan worden. De frontale driehoek steekt als een hoge neus boven de kop uit, de achterrand van het eerste segment maakt een scherpe hoek. Verder loopt de ischium van poot 7 hol aan de ventrale zijde, dorsaal zit een groepje haren. Het telson is slank afgerond driehoekig. Rolt zich op tot een balletje maar de antennen blijven naar buiten steken. Meeste exemplaren kenmerken zich door een grijze kleur met lichtere zijranden en longitudinale donkere strepen. 3,7 - 5,4mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997) en (Gregory, 2009)

Habitat:
Armadillidium nasatum wordt voornamelijk op stenige plaatsen gevonden. In Vlaanderen het meest gevonden op kerkhoven. Hij is zelden in bossen aangetroffen.De populaties in de openlucht zijn altijd gebonden aan een stenig substraat. Ook in plantenkassen aangetroffen. Daar zitten ze onder turfblokken en in en onder bloempotten, hout, plastic en stenen.

Ecologie:

Gezien zijn mediterrane origine is het niet verbazend dat A. nasatum als warmteminnend te boek staat. Waarschijnlijk is zijn voorkomen buiten de kas beperkt tot stenige, kalkrijke plekken met een zuidelijke expositie. In plantenkassen kan de soort, door het knagen aan jonge planten, een plaag worden.

Bron: Berg et al. (2008).

Verspreiding in België:
Ingeburgerd. Vrij algemeen. In heel België waarschijnlijk algemeen op warme stenige plaatsen zoals zuidelijk geëxposeerde bermen en industrie en andere ruderale terreinen met stenen. Kan dan plaatselijk zeer algemeen zijn (vb. Bos van Aa, Zemst).
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: Zeldzaam, vermoedelijk aan opmars bezig in de vrije natuur (voornamelijk in plantenkassen)(Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid in het zuiden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Literatuur:
Gruner (1966: ecologie), Harding & Sutton (1985: ecologie), Allspach (1992: ecologie), Berg et al. (2008)

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be