Armadillidium opacum

Nederlandse naam: Bosoproller

System-Map-icon

Gert Arijs 20151108 224941 7661

Beschrijving:

Verschilt onder meer van A.vulgare door een diepe groef achter de frontale driehoek en twee aan weerszijde hiervan geplaatste knobbeltjes. De richel achter de frontale driehoek loopt regelmatig gebogen om het oog en niet hoekig zoals bij A.pictum. Het telson is driehoekig met een afgeknotte punt. De ischium van poot 7 van het mannetje draagt ventraal een dicht veld van stekeltjes en schubjes, de basis van de merus steekt knobbelvormig uit. De kleur is variabel en lijkt sterk op die van A.vulgare. Mannetjes zijn gemiddeld donkerder dan vrouwtjes. 5,2 - 6,8mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Armadillidium opacum is een typische pissebed van oude, natuurlijke loofbossen, liefst met veel dood hout. Hij wordt o.a. aangetroffen in beukenbos, haagbeukenbos en dergelijke. De bodem bestaat uit löss of grof, kalkrijk zand. Loofbossen op kleigronden zijn te vochtig voor deze soort.
Ook langs holle wegen met mergelstenen wordt hij gevonden. Op antropogene plaatsen ontbreekt A. opacum doorgaans. Hij houdt zich op onder stenen, in en onder bladstrooisel en onder hout. Zijn habitatkeuze is ten opzichte van de twee kleinere soorten A. pictum en A. pulchellum wat breder.
Ecologie
Net als Porcellium conspersum en A. pictum heeft A. opacum een voorkeur voor ondergronden met een stenig substraat en een redelijk dikke strooisellaag. Waarschijnlijk is hij kalkminnend, zoals de meeste Armadillidium-soorten. Ook lijkt het erop dat hij drogere omstandigheden beter verdraagt dan een te hoge vochtigheid.
Bron: Berg et al. (2008).

Verspreiding in België:
Zeldzaam in grotere loofbossen in het zuiden en oosten van het land. Kan ook in grote aantallen aangetroffen worden in goed bewaarde bossen meer naar het noorden van het land. Een goede indicator voor waardevolle oude bosgebieden.
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: Zeldzaam in het zuiden en oosten (Berg et al. 2008); niet in Groot-Brittannië; Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid, in het noordwesten zeldzaam (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Literatuur:
Gruner (1966: ecologie), Allspach (1992: ecologie), Berg et al. (2008)

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be