Porcellionides pruinosus

Nederlandse naam: Berijpte pissebed

System-Map-icon

7256865742 c24cb77a3d z

Beschrijving:

Meestal grijs- of bruinachtig. Contrastrijke gekleurde (gebandeerde) antennen, een tweeledige antenneflagel, een smal pleon en opvallend witte poten. Zeer typisch is ook een 'bloemige', iets violette glans (bij levende exemplaren). 5,7 - 7,3mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:

Tot nu toe is P. pruinosus vrijwel uitsluitend gevonden in de directe omgeving van oude en verwarmde gebouwen, in stallen en vooral in compost- en mesthopen. In kassen en mesthopen kunnen hoge dichtheden worden bereikt.

Deze zeer beweeglijke pissebedden zitten onder stenen, beton, plastic en hout, in muurspleten en vooral tussen mest gemengd met stro, op de grens van droge en wat vochtigere mest.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Vrij zeldzaam, maar plaatselijk algemeen. Hoofdzakelijk gemeld uit de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: vrij zeldzaam, verspreid; Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be