Trichoniscus alemannicus Verhoeff, 1917 a new species of woodlouse for Belgium (Isopoda: Trichoniscidae)

Samenvatting

Tot voor kort kwamen er twee nauw verwante soorten van het genus Trichoniscus voor in België (i.e. T. pusillus en T. provisorius). Determinatie op soortniveau is alleen mogelijk op basis van de mannelijke pleopoden. In de herfst van 2015 werden mannetjes gevonden met een anders gevormde exopodiet van de eerste pleopoot in een bosfragment in Chaudfontaine (Liège). Het bleek om T. alemannicus te gaan, een derde nauw verwante soort waarvan de dichtstbijzijnde populatie zich in zuidwest Duitsland bevindt. Het habitat en de verspreiding van deze nieuwe soort voor de Belgische fauna wordt bediscussieerd alsook de geslachtsratio van de drie sterk gerelateerde soorten, wat een belangrijk kenmerk kan zijn voor determinatie. Het blijft onduidelijk hoe de populatie zich in België heeft gevestigd, maar de populatie lijkt groot en levensvatbaar in de regio waar de soort gevonden werd. Waarschijnlijk is de soort al lang aanwezig. T. alemannicus is de 34ste landpissebeddensoort voor België.

De volledige publicatie is terug te vinden op: Researchgate.net

Afdrukken E-mail

Confirmation of Metatrichoniscoides leydigii (Weber, 1880) in Belgium, 60 years after discovery

Samenvatting

De pissebed Metatrichoniscoides leydigii (Weber, 1880) (Nederlandse naam: Blind pissebedje) werd in 1954 voor het eerst gemeld uit België. De verzamelde dieren waren allen vrouwelijk wat het niet mogelijk maakt om de individuen tot op soort te determineren. Meer in tensieve inventarisaties in de herfst van 2015 zorgden voor verschillende nieuwe waarnemingen en de ontdekking van de eerste mannelijke exemplaren. Meer dan 60 jaar na de eerste ontdekking kan de soort dan eindelijk bevestigd worden voor de Belgische fauna. De soort lijkt vrij algemeen op de kleigronden in het noordwesten van het land.

De volledige publicatie is terug te vinden op: Researchgate.net

Afdrukken E-mail

Porcellio monticola Lereboullet, 1853 a new species for Belgium

Samenvatting

Porcellio monticola Lereboullet, 1853 wordt voor het eerst gemeld uit België. De eerste exemplaren werden gevangen op kalkgraslanden in Viroinval (Namur) gedurende april 2014. In september 2014, werd de soort gezien op kalkgraslanden nabij Rochefort (Namur). Na een intensieve veldcampagne in Zuid-België werd de soort gevonden in eiken-haagbeukenbos op kalkgrond in Etalle (Luxembourg). In april 2015, werd de soort in eiken-haagbeukenbos in Viroinval gevonden. P. monticola lijkt een voorkeur te hebben voor kalkbodems in het zuidelijke deel van België, waar de soort niet zeldzaam lijkt te zijn. Het verspreidingspatroon in de buurlanden suggereert dat de soort voorkomt langs riviervalleien, waar kalk dagzoomd. We verwachten dat de soort ook meer noordelijk langs de Maas gevonden kan worden in België en Nederland. We stellen ‘Rotspissebed’ voor als nederlands naam.

De volledige publicatie is terug te vinden op: Researchgate.net

Afdrukken E-mail

  • 1
  • 2

© 2014-2020 - Spinicornis.be