Porcellio laevis

Nederlandse naam: Gladde pissebed

System-Map-icon

Porcellio laevis

Beschrijving:

Hoewel de soort relatief eenvoudig goed te herkennen is (glad, hooggewelfd, forse uropoden en de achterhoeken van het eerste segment niet naar achteren uitgetrokken, maar vrijwel rechthoekig naar voren afgerond) is voor het minder geoefende oog verwarring met andere soorten mogelijk, zoals met oprolpissebedden uit de familie Armadillidiidae (geen uitstekende uropoden) en de eveneens erg zeldzame Cylisticus convexus (andere kopstructuur en in tegenstelling tot P. laevis deels oprolbaar).

Habitat:

Porcellio laevis wordt uitsluitend aangetroffen in sterk door de mens beïnvloede habitats, zoals kelders, gebouwen, composthopen, tuinen en parken, mergelgrotten en incidenteel veestallen.

De dieren zijn vooral te vinden onder stenen, vaak op halfdonkere plaatsen. Het overgrote deel van de waarnemingen is echter afkomstig uit mergelgrotten.

De soort is waarschijnlijk kalkminnend, want hij is in zijn voorkomen sterk gebonden aan stenige substraten.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Uitsluitend in Zuid-Limburg op oude gebouwen en in groeven.

Bron: waarnemingen.be

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: is tot nu toe vrijlevend gevonden op diverse plaatsen in Zuid-Limburg en in een verwarmde kas in Burgers' Zoo te Arnhem. Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Gruner 1966).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be