Haplophthalmus mengii

Nederlandse naam: Kleiribbel

System-Map-icon

Beschrijving:

Witte tot iets crêmeachtige landpissebed met een duidelijke zwarte ocel. Op de bovenkant van het lichaam staan duidelijke in de lengte geplaatste ribbeltjes, met een duidelijk paar knobbels op pleioniet 3. 3 à 4 mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat
Een bodembewonende pissebed van vochthoudende grond, voornamelijk op kalkrijke rivier- en zeeklei. Zilte omstandigheden worden gemeden. De dieren zitten aan slootkanten en greppels, in houtwallen, vochtige loofbossen, ruige wegbermen en aan oevers van plassen. Ze zijn verspreid in de bodem te vinden, vooral in rulle, vochtige grond. Er zijn waarnemingen gedaan tot op 40 cm diepte.
De Kleiribbel houdt zich ook vaak op onder dood hout, slootschoonsel, bladstrooisel, maar vooral onder stenen en dergelijke en op de grens van beton- of steenconstructies en grond. Deze pissebed komt meestal met slechts enkele individuen samen voor. Dat de Kleiribbel geen cultuurvolger is, blijkt uit het feit dat hij slechts af en toe gevonden is op plaatsen die sterk door de mens zijn beïnvloed, zoals tuinen en plantenkassen.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België
Oorspronkelijk. Vrij zeldzaam.
Verspreid voorkomend over het hele land, vrij zeldzaam. Meer waarnemingen in het oosten van Brabant en in de provincies Luik en Namen.
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van de Kleiribbel in België.
Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000
Verspreiding in buurlanden
Nederland: algemeen, verspreid (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be