Hyloniscus riparius

Nederlandse naam: Oeverpissebed

System-Map-icon

Gert Arijs 20150509 155130 1391-bewerkt

Beschrijving:

Deze kleine, donker roodbruine tot paarsbruine pissebed lijkt sterk op de Paarse drieoogjes (Trichoniscus pusillus/provisorius). De vrouwtjes van Oeverpissebed zijn wel enigszins groter dan Paars drieoogje. Het oog bestaat uit één, uitpuilende, zwarte ocel. Het zijn zeer snelle lopers. 4 à 5,5 mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
De Oeverpissebed (Hyloniscus riparius) is in essentie een rivier- en beekbegeleidende soort. Hij komt voor in rivieruiterwaarden, ooibossen, ruig rietland, oeverkanten van greppels, sloten en plassen.
Deze pissebed houdt zich vaak in grote aantallen op onder dikke pakketten vochtig blad, slootmaaisel, vochtig dood hout, grind, stenen, puin en aanspoelsel. Daarnaast wordt hij regelmatig op plaatsen gevonden die sterk door de mens beïnvloed zijn, zoals botanische tuinen, plantenkassen en composthopen. Kennelijk wordt hij gemakkelijk met plantenmateriaal versleept. Hij lijkt zich slecht thuis te voelen op zeekleigronden.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Zeer zeldzaam.
Slechts enkele gekende waarnemingen in België, allen in de provincie Limburg langs de oevers van de Maas.
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van de Oeverpissebed (Hyloniscus riparius) in België.
Bron: Lock & Vanacker (1999)

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: algemeen, verspreid (Berg et al. 2008); niet in Groot-Brittannië; Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:
Wijnhoven (1993: ecologie), Lock & Vanacker (1999), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be