Armadillidium album

Nederlandse naam: Strandoproller

System-Map-icon

Gert Arijs 20191026 162823 6022

Beschrijving:

Kleine crèmekleurige oprolpissebed die over het hele lichaam kort behaard is. Het telson is breed afgeknot. Het mannetje heeft een zeer opvallende knobbel aan de top van het basislid van poot 7. De soort kan zich oprollen als een los bolletje, waar meestal nog poten uitsteken. Juveniele Gewone oprolpissebedden kunnen in het veld gemakkelijk verward worden met Standoproller en gezien de zeldzaamheid wordt aangeraden om mogelijke waarnemingen altijd goed te documenteren en eventueel exemplaren in te zamelen voor microscopisch onderzoek. Tot 6 mm (3 – 4 mm opgerold).

Habitat:

De soort komt voor op brede zandstranden langs de kust. Ondanks meerdere intensieve zoektochten naar de soort zijn er slechts twee recente waarnemingen van de oostkust: één uit het Zwin en één uit de baai van Heist. In Zeeland, niet ver ten noorden van de recentste vindplaats in het Zwin, zijn er een aantal locaties waar Strandoproller in grotere aantallen voorkomt en vermoedelijk vaste populaties heeft. Gezien de erg zeldzame waarnemingen van telkens één exemplaar in België wordt vermoed dat de soort mogelijks geen vaste populaties heeft aan de Belgische kust en dat de soort accidenteel in België terecht komt via bijvoorbeeld drijfhout. Strandoproller is zeer tolerant tegen onderdompeling in zeewater. De soort kan gevonden worden onder hout, zeewier en ander aangespoeld materiaal langsheen de springvloedhoogwaterlijn. De soort rust dan vaak opgerold in een kuiltje.

Verspreiding in België:

Zeer zeldzaam aan de kust.

EN

Extremely rare, with only two recently confirmed records from the east coast. It is not sure if the species has established populations in Belgium. Lives under wood and debris at the springtide watermark.

FR

Extrêmement rare: seulement deux mentions récentes validées sur la côte (nord-est). Il n’est pas certain que l’espèce ait établi des populations en Belgique. Vit dans les bois et autres débris de la laissée de mer.

Verspreiding in de buurlanden:

De soort komt voor langs de Atlantische kust tot aan de Nederlandse waddeneilanden. Ook langs de noordkust van de Middelandse zee, oostelijk tot Griekenland.

Literatuur:

Vandel (1960, 1962), Hopkin (1991), Berg & Wijnhoven (1997).

Afdrukken E-mail

© 2014-2022 - Spinicornis.be