Natuurbericht: "Eén op vier inheemse landpissebedden op de Vlaamse Rode Lijst"

Rode Lijsten zijn een handige tool in het natuurbeleid om de bedreigingsstatus van verschillende soorten binnen een soortgroep objectief te beoordelen. Zo kunnen prioritaire soorten bepaald worden en kan een gepast natuurbeheer gevoerd worden. Bovendien levert dit een juridische basis voor de bescherming van kwetsbare soorten. Bodemdieren zien we zelden of nooit verschijnen op deze lijsten. Daar komt nu verandering in met een eerste Rode Lijst van de Vlaamse landpissebedden.

Lees het volledige artikel op de website van Natuurpunt.

© 2014-2022 - Spinicornis.be