Porcellio monticola Lereboullet, 1853 a new species for Belgium

Samenvatting

Porcellio monticola Lereboullet, 1853 wordt voor het eerst gemeld uit België. De eerste exemplaren werden gevangen op kalkgraslanden in Viroinval (Namur) gedurende april 2014. In september 2014, werd de soort gezien op kalkgraslanden nabij Rochefort (Namur). Na een intensieve veldcampagne in Zuid-België werd de soort gevonden in eiken-haagbeukenbos op kalkgrond in Etalle (Luxembourg). In april 2015, werd de soort in eiken-haagbeukenbos in Viroinval gevonden. P. monticola lijkt een voorkeur te hebben voor kalkbodems in het zuidelijke deel van België, waar de soort niet zeldzaam lijkt te zijn. Het verspreidingspatroon in de buurlanden suggereert dat de soort voorkomt langs riviervalleien, waar kalk dagzoomd. We verwachten dat de soort ook meer noordelijk langs de Maas gevonden kan worden in België en Nederland. We stellen ‘Rotspissebed’ voor als nederlands naam.

De volledige publicatie is terug te vinden op: Researchgate.net

Afdrukken E-mail

© 2014-2022 - Spinicornis.be