Woodlice of the green houses at Ghent Botanical Garden and Botanic Garden Meise with two new exotic species for Belgium (Isopoda: Oniscidae)

Verwarmde kassen zijn, door hun constant en warmer klimaat, vaak de enige plaatsen waar exotische soorten kunnen overleven buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Dit is ook zo voor pissebedden, waarvan de fauna van verwarmde kassen vrij goed bestudeerd is in onze buurlanden. In België zijn deze inventarissen schaars. In dit artikel rapporteren we enkele inventarisaties van pissebedden in de plantentuin in Gent en Meise gedurende 2015-2017. Dit resulteerde in veertien soorten waarvan vijf uitheems zijn. Twee soorten werden voor de eerste keer in België waargenomen nl. Nagurus cristatus (Dollfus, 1889) en Reductoniscus costulatus Kesselyák, 1930. Een overzicht van inventarisaties van pissebedden in verwarmde kassen in België is weergegeven.

De volledige versie is terug te vinden op Researchgate.

Afdrukken E-mail

© 2014-2022 - Spinicornis.be