Trichorhina tomentosa

Nederlandse naam: Kasborsteltje

System-Map-icon

Beschrijving:

Wit tot vuilgroenachtig. Het lichaam is met schubjes bezet, waartussen vaak strooiseldeeltjes zitten. Het oog bestaat uit één ocel. Plant zich ongeslachtelijk voor, er zijn nog nooit mannetjes gevonden. 4mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Trichorhina tomentosa leeft op zeer humusrijke, relatief vochtige plekken, in turfmolm en onder turfblokken, onder dood hout, onder bloempotten en in vochtig strooisel onder tropische planten.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Ecologie:
Trichorhina tomentosa is een vocht- en warmteminnende soort. Buiten verwarmde kassen of dierverblijven is deze pissebed nooit waargenomen.

De voortplanting van deze soort is ongeslachtelijk en de hele populatie bestaat uit vrouwtjes. Mannetjes zijn niet bekend. In tropische kassen schijnt T. tomentosa zich het gehele jaar door voort te planten.

Oorspronkelijk is deze pissebed afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika, met name van Haïti, Jamaïca, Nicaragua, Venezuela en Ecuador.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Zeer zeldzaam, in het westen

Bron: (Wouters et al. 2000)

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: zeer zeldzaam, in kassen; Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, in kassen (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk, in kassen (Gruner 1966).

Literatuur:

Holthuis (1956: ecologie), Gruner (1966: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2022 - Spinicornis.be