Onderscheid juveniel en adult

De meeste pissebedden worden met zes pootparen geboren. De volgende onvolwassen stadia hebben, net als de adulten, zeven paar poten. De eerste-stadiumjuvenielen zijn bijna zonder uitzondering wit of zeer licht van kleur. Bij elke vervelling wordt het lichaam groter en worden de kleuren meer uitgesproken. Met enige ervaring zijn de meeste pissebedden te herkennen zonder de aanwezigheid van voortplantingsstructuren. Met uitzondering van de allereerste stadia zijn juveniele pissebedden vaak goed op naam te brengen.

Bron: Berg, M.P., M. Soesbergen, D. Tempelman & H. Wijnhoven, 2008
Verspreidingsatlas Nederlandse landpissebedden, duizendpoten en miljoenpoten (Isopoda, Chilopoda, Diplopoda)
EIS Nederland, Leiden

© 2014-2022 - Spinicornis.be