Cordioniscus stebbingi

Nederlandse naam: Stebbings pissebed

System-Map-icon

Beschrijving:

Het lichaam is roodachtig of oranjebruin van kleur met onregelmatige lichte vlekken. De ogen bestaan uit 3 ocellen. Op de segmenten staan dwarse rijen knobbeltjes. De laatste vijf lichaamsegmenten zijn smaller en vormen een hoek met de rest van het lichaam. Moeilijk op het zicht te onderscheiden van andere Trichonicidae. 2,8-3,8mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Deze pissebed komt voor in verwarmde kassen, onder min of meer tropische omstandigheden. Cordioniscus stebbingi wordt hier vooral aangetroffen in turfmolm en onder plantenresten.

Cordioniscus stebbingi lijkt een voorkeur te hebben voor enigszins vochtige plekken. In de dierentuinen zat hij vooral in matig vochtige bloembakken, meestal tussen de grond en de bloembakwand. In alle gevallen stonden de bloembakken in ruimten met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid.

Bron: www.pissebeddenproject.nl

Ecologie:
Cordioniscus stebbingi wordt waarschijnlijk makkelijk getransporteerd naar andere warme plantenkassen via het uitwisselen van plantenmateriaal en opgepotte planten. Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt in Zuid-Amerika.

Bron: www.pissebeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Zeer zeldzaam, in het westen.

Bron: (Wouters et al. 2000)

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: komt vooral voor in het westen van het land, met name in de Randstad. Hij is gevonden in de Hortus Botanicus van de Universiteit Utrecht, in die van Leiden, in de twee botanische tuinen van Amsterdam en in tropische kassen te Aalsmeer, Baarn en Delft. Daarnaast is C. stebbingi ook waargenomen in de dierentuinen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hier komen ze vooral voor in verwarmde gebouwen, bijvoorbeeld in het reptielenhuis en kleine-zoogdierenhuis in Artis in Amsterdam. Recent is hij ook in het Noorderdierenpark in Emmen aangetroffen, in de tropische-vlinderkas. Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, in kassen (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, verspreid, in kassen (Gruner 1966).

Bron: www.pissebeddenproject.nl

Literatuur:

Holthuis (1956: ecologie), Gruner (1966: verspreiding en ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2022 - Spinicornis.be