Porcellium conspersum

Nederlandse naam: Kleine gaper

System-Map-icon

Porcellium conspersum

Beschrijving:

Lichaam bruin met lichtere in banden gerangschikte vlekken. De kop is meestal donkerder van kleur. Kan zich deels oprollen, waarbij de antennen naar buiten gevouwen blijven.  6 - 8mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:

Is tot nu toe uitsluitend in oude, vochtige bossen gevonden, met name in hellingbossen met loofbomen. Hij heeft een voorkeur voor vochtige elzenbossen en is vooral aanwezig op moerassige plaatsen.

Een recente vindplaats met vele individuen betreft een systeem van kleine zijbeekjes die via een boshelling op een grotere beek uitlopen. De meeste individuen zijn op een meter van de zijbeek gevonden, tussen loofbladstrooisel.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Enkel in het Zuiden van België waargenomen.

Bron: Pissenbeddenproject.nl, waarnemingen.be

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: Het voorkomen lijkt beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg. Niet in Groot-Brittannië; Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Holthuis (1956: ecologie), Polk (1959: ecologie), Gruner (1966: ecologie), Streseman (1976: ecologie), Soesbergen (1999: verspreiding & ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken