Armadillidium pictum

Nederlandse naam: Kleuroproller

System-Map-icon

Armadillidium pictum

Beschrijving:

Lijkt in kleur veel op A.pulchellum met gele, donker bruingrijze en kastanjebruine tinten. De hoeken van het zevende lichaamssegment meestal eveneens met een donkere vlek die vooral duidelijk te zien is bij in alcohol geconserveerde dieren. De frontale driehoek loopt zijdelings door ongeveer tot aan de ogen als een, soms vrij onduidelijke, weinig verheven richel. De rand achter het scutellum buigt hoekig rond het oog; de achterrand van het eerste segment loopt iets hoekig gebogen. De endopodiet van pleopoot 1 van het mannetje is aan de top sterk gebogen, evenals de top van exopodiet 2. Formaat tussen A.vulgare en A.pulchellum in. 3,5 - 4,5mm (opgerold).
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Armadillidium pictum is een kenmerkende bewoner van oude, min of meer natuurlijke loofbossen, vooral van beukenbos, haagbeukenbos, essenbos en hellingbossen in het algemeen. De dieren zitten graag in en onder dood hout, achter los schors, onder mos op boomstammen, en in mindere mate onder stenen en in graspollen.
Ze worden ook gevonden aan oevers van bosbeken waar ze zich ophouden in en onder de strooisellaag. In open gebieden ontbreekt hij en ook synantroop is deze pissebed nooit gevonden. In Nederlands Zuid-Limburg is hij tevens te vinden in grotten.

Ecologie:
Armadillidium pictum lijkt erg veel op A. pulchellum. Ook hebben ze een vergelijkbare verspreiding. Ze worden echter maar hoogst zelden samen gevangen.
In Nederland komt hij samen voor met de grotere A. opacum. Vergeleken met deze heeft A. pictum een voorkeur voor iets vochtigere biotopen en is hij vaker boven de grond te vinden, onder losse schors en dergelijke. Waarschijnlijk is hij minder afhankelijk van stenige plekken.

Verspreiding in België:
Zeldzaam in het zuiden en oosten van het land.
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: Zeldzaam (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, plaatselijk in het westen (Harding & Sutton 1985, Gregory 2009); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be