Ligidium hypnorum

Nederlandse naam: Buispissebed

System-Map-icon

8670124868 5a449f914e z

Beschrijving:

 Sterk glanzend, donker gevlekt met donkerbruine, oranje- en geelachtige tinten. Door de aanwezigheid van extra chromatoforen op de poten en de onderzijde, lijkt deze pissebed sterk gepigmenteerd. In één populatie zitten vaak afwijkend gekleurde exemplaren, zeer licht of bijna helemaal zwart. Het is een zeer snelle soort die zelfs op zachte winterdagen nog actief is, staat vaak 'hoog op zijn poten' waarbij de uropoden typisch gekruist omhoog wijzen.
Kan verward worden met P. muscorum, maar de vlekkentekening is minder regelmatig en de centrale donkere streep ontbreekt. De epimeren zijn lichter maar hebben nooit oranje vlekken. 6 - 9,5mm.
Bron: Berg en Wijnhoven (1997); Berg et al. (2008)

Habitat:
Ligidium hypnorum is de meest vochtminnende landpissebed van ons land. Hij komt voor in moerassen, vochtige loofbossen, ruige graslanden in het veenweidegebied, slootkanten, onder strooisel in vochtige greppels in rietvelden en oevers van meren en plassen, vaak in de directe nabijheid van open water. Bij ongunstige omstandigheden, zoals droogte en vorst, kruipt hij dieper in de bodem. Deze soort verdraagt geen zout en ontbreekt op kwelder en langs brak water.
Bron: Berg en Wijnhoven (1997); Berg et al. (2008)

Verspreiding in België:
Algemeen, verspreid.
Bron: Berg en Wijnhoven (1997); Waarnemingen.be; Wouters et al. (2000)

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: zeer algemeen, verspreid (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).
Bron: Pissenbeddenproject.nl; Berg et al. (2008)

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg (1993: ecologie), Soesbergen (1997: verspreiding Noord-Holland), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be