Oniscus asellus

Nederlandse naam: Kelderpissebed

System-Map-icon

Oasellus GeAr 20141207 114057 8326

Beschrijving:

Een grote glanzende soort die wat lijkt op P. spinicornis, maar de kop en het pleon zijn niet donkerder dan het pereion; ook ontbreekt op de kop een halfcirkelvormige frontale lob. Grondkleur grijs, vaak met onregelmatige heldergele vlekken aan weerszijden. Herkenbaar aan de lichte epimeren met daarnaast nog een rij kleinere lichte vlekjes. Juvenielen kunnen gemakkelijk verward worden met P. scaber en T. rathkii. 10 - 14mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
In een groot aantal biotopen, van zeer uiteenlopend karakter, is O. asellus geregeld een van de dominante soorten. Hij voelt zich thuis onder natuurlijke omstandigheden, zoals min of meer vochtige loof- en naaldbossen, maar is net zo gewoon in agrarische gebieden (slootkanten, bermen, houtwallen) en in dorpen en stadscentra.

Hij lijkt zich weinig aan te trekken van het kalkgehalte of de zuurgraad van de bodem. De dieren zitten graag in grote aggregaties onder stenen en dood hout, planken, bloempotten, afval, bladstrooisel, enzovoort, en met regelmaat ook binnenshuis. Hij verdraagt geen zout en ontbreekt daarom op kwelders. In de droge duinen en in heidevelden is hij duidelijk minder algemeen.

Bron: www.pissebeddenproject.nl

Ecologie:
Oniscus asellus is een opportunistische pissebed die duidelijk meer vochtminnend is dan zijn 'vaste begeleider' Porcellio scaber. Hij zit daardoor gemiddeld dieper in de bodem, onder hout en in het bladstrooisel en klimt minder hoog in bomen dan P. scaber. Kwel wordt slecht verdragen en daarom ontbreekt hij in natte moerassen en uiterwaarden.

Bron: www.pissebeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Zeer algemeen, verbreid

Bron: (Wouters et al. 2000), waarnemingen.be

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: één van de algemeenste en wijdst verspreide landpissebedden in Nederland. Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron: www.pissebeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be