Eluma caelatum

Nederlandse naam: Paarse oproller

System-Map-icon

14716098 1041580675952990 5704760776408054043 n

Beschrijving:

 Een sterk gewelfde Armadillidium-achtige soort die zich tot een (meestal onvolkomen gesloten) balletje kan oprollen, waarbij de antennen over de kop worden gelegd. Iets purperachtig tot lichtroodbruin, de epimeren zijn lichter, over het lichaam lopen twee brede banden met lichte langgerekte vlekjes. Het oog bestaat uit één ocel. De frontale driehoek loopt in een richel door tot voorbij de ogen. Duidelijk behaard. Het telson is breed afgerond driehoekig.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Eluma caelatum komt voor in jonge loofbosjes op kalkrijke zandgrond in de duinen, aan de duinvoet tussen de vegetatie, in kleiige steilkanten langs kreken, langs sloten, onder hout in bermen en onder strooisel en tussen grassen op basaltbeschoeiingen van zeedijken.
In Nederland is het merendeel van de waarnemingen gedaan binnen 100 m van zout water. Vermoedelijk is hij dan ook redelijk tolerant tegen zoutspray, maar hij is niet zoutminnend. De meeste locaties zijn in meer of mindere mate synantroop dan wel verstoord.

Ecologie:
In Nederland hebben de vindplaatsen een synantroop karakter.Het synantrope karakter van de vindplaatsen van E. caelatum wordt buitendijks bevestigd door de begeleidende eurytope soorten Porcellio scaber, Oniscus asellus en Armadillidium vulgare. Binnendijks wordt hij vaak begeleid door Trichoniscoides sarsi en Trichoniscus pusillus.

Verspreiding in België:
Gekend van één locatie in de regio van het Zwin (2016). Gerichte zoektochten naar deze soort zowel binnen als buitendijks kunnen mogelijks succesvol zijn.

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: zeldzaam in de provincie Zeeland (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); niet in Duitsland.

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Tempelman & Berg (1997: verspreiding & ecologie), Berg & Kroon (1999: verspreiding & ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be