Philoscia affinis

Nederlandse naam: Bleke mospissebed

System-Map-icon

Gert Arijs 20150315 122914 4204-bewerkt

Beschrijving:

Lijkt sterk op Philoscia muscorumDe kop van P. affinis is lichter dan deze van P. muscorum en ongeveer dezelfde kleur als de rest van het lichaam, maar ook bij deze laatste komen exemplaren met een lichtere kop voor, hetzij minder frequent. P. affinis mist de voor P. muscorum typische gele vlek achteraan de kop. Bij P. affinis zijn ook de epimeren licht gekleurd, waar deze bij P. muscorum roder zijn. Het beste kenmerk zijn echter het 7de paar pereopoden van het mannetje (te bekijken onder een bino). 6-9mm.

Habitat:

Philoscia affinis heeft een voorkeur voor vochtige bossen met beekjes en beboste oevers van rivieren en beken, waar hij gevonden kan worden op nat dood hout en in de strooisellaag. Soms, maar zelden, kan hij ook aangetroffen worden in uitgegraven putten en sleuven in velden en weiden.

Bron: Vandel 1962

Verspreiding in België:

Voorlopig enkel gevonden in het West-Vlaams Heuvelland.

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: geen waarnemingen; Frankrijk: zeldzaam, geen waarnemingen in Midden- en Noord Frankrijk; Duitsland: zeldzaam; Komt frequenter voor rond het Middellands Zeegebied.

Afdrukken