Philoscia muscorum

Nederlandse naam: Mospissebed

System-Map-icon

Pmuscorum GeAr 20141207 110132 8282

Beschrijving:

Regelmatig gevlekt en glanzend. De kop steekt donker af, over het lichaam loopt een zwarte centrale band, vaak aan de zijranden met een kenmerkende rij oranje of roodbruine vlekjes. Lijkt op een lichte L. hypnorum, maar antennen en uropoden zijn van dichtbij duidelijk anders gebouwd. Juvenielen kunnen voor verwarring zorgen omdat ze vrijwel ongepigmenteerd kunnen lijken. Een snelle loper. 6,5 - 9mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Philoscia muscorum is in een groot scala van landschappen aanwezig. Hij bewoont droge en vochtige heiden, graslanden, slootkanten en oevers, alle typen bos, duinen en kwelders, parken en tuinen. In het stedelijk gebied is hij niet overal aanwezig, wat er op wijst dat hij geen strikte cultuurvolger is.

De dieren zitten vaak in los bladstrooisel en hooi, in graspollen en holle plantenstengels, onder takken, tegen omgevallen boomstammen, aan de voet van muren, bij duikers en bruggen, enzovoort. Onder zeer vochtige omstandigheden klimmen ze tegen boomstammen omhoog, waar schorsspleten als dagrustplaatsen dienen. Bij droogte of vorst trekken ze zich in de bovenste bodemlaag terug.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Ecologie:
Ongetwijfeld is P. muscorum een van de meest eurytope soorten die we kennen. Aan de zeekust blijkt dat hij zoutspray en kortdurende overstroming met zout water in bepaalde mate verdraagt. Toch komt hij hier niet overal voor.

Hij is tolerant voor droogte, maar wordt zelden in huis aangetroffen. Kwel wordt niet verdragen, waardoor hij in uiterwaarden ontbreekt. Open zandgebieden en droge dennenbossen worden gekoloniseerd, maar de dichtheden in bijvoorbeeld vochtige, ruige slootkanten zijn toch duidelijk veel hoger.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

Zeer algemeen, verspreid

Bron: (Wouters et al. 2000)

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: behoort tot de wijdst verbreide landpissebedden van het land. Het is vrij zeker dat deze soort in vrijwel elk Nederlands 5x5km-hok gevonden kan worden. Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid in het zuidoosten, daarbuiten verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be