Porcellio dilatatus

Nederlandse naam: Brede pissebed

System-Map-icon

Porcellio dilatatus

Beschrijving:

Lijkt op een heel brede P. scaber en oppervlakkig qua tekening op O. asellus. Het laatste lid van de flagel is duidelijk korter dan het eerste lid van de flagel. Het lichaam is opvallend breed en mat grijsbruin van kleur met een typische 'weerschijn'. Het telson is afgerond. 11,5 - 14mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:

Komt voor in kalkgraslanden, in plantenkassen en bij uitzondering in mergelgrotten, kelders of binnenshuis.

In kalkgraslanden zit hij onder mergelstenen en aan de voet van graspollen. In kassen zitten ze onder stenen, bloempotten, hout, turfblokken, plastic en dergelijke.

Heel vochtige plaatsen worden gemeden; vaak is hij juist op tamelijk droge plekken present.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

In kalkgraslanden in Zuid-Limburg en in en op oude gebouwen met gescheurde muren. Ook in verwarmde kassen.

Bron: waarnemingen.be

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: verspreid gevonden in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Waarnemingen ontbreken uit het noordoosten en het zuidwesten. Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, verspreid (Gruner 1966).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Gruner (1966: voortplanting, paargedrag & ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be