Armadillidium pulchellum

Nederlandse naam: Prachtoproller

System-Map-icon

Armadillidium pulchellum

Beschrijving:

Een kleine Armadillidium-soort, levendig contrastrijk gevlekt met donkergrijze en bruine tinten en met vier onregelmatige rijen gele vlekjes; vaker dan bijvoorbeeld A.vulgare ook met roodbruine tinten, vooral langs de achterrand van de segmenten. De hoeken van segment 7 meestal met een donkere vlek, die bij in alcohol geconserveerde dieren nog duidelijker wordt. De enige soort met 'afgesneden' achterhoeken van het eerste segment. De randen van het scutellum lopen langs de hele voorkant van de kop tot voorbij de ogen door, zodat er een dubbele rand ontstaat. Het telson eindigt breed afgerond. De ischium van poot 7 van het mannetje draagt een rij grote stekels. 2,5 - 3,2mm (opgerold).
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Armadillidium pulchellum is een bewoner van oude, min of meer open, natuurlijke loofbossen en gemengde bossen met veel dood hout. Hij lijkt in naaldbossen te ontbreken. Vaak zijn de dichtheden aan bosranden wat hoger. Een enkele keer worden houtwallen bewoond en extensief beheerde graslandbermen.
De dieren zitten in en onder mos en strooisel, onder hout, onder stenen en achter schors. Ze zijn ook te vinden onder schors van dode, overeind staande bomen, met name beuk. De waarnemingen doen vermoeden dat het een kalkminnende soort is.

Ecologie:
Armadillidium pulchellum is een vochtminnende pissebed, die echter een zekere mate van uitdroging lijkt te kunnen weerstaan. Verder is over de ecologie vrij weinig gepubliceerd. In het buitenland is het een pissebed van zowel bosgebieden als droge kalkgraslanden met een schrale vegetatie. De geslachtsverhouding is vaak sterk in het voordeel van de vrouwtjes. Moeilijk te vinden soort, mogelijk ondervindt deze soort concurrente van A. pictum en A. opacum.

Verspreiding in België:
Zeer zeldzaam, verspreid in het zuiden en oosten van het land.
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: zeldzaam in het oosten en zuiden (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeldzaam, plaatselijk in het midden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be