Porcellio scaber

Nederlandse naam: Ruwe pissebed

System-Map-icon

Pscaber GeAr 20141207 111914 8296

Naast tuinen, waar veel mensen de pissebed van kennen, komen ze voor van bossen tot graslanden. De ruwe pissebed is gevoeliger voor uitdroging dan andere soorten, en komt veelvuldig voor in kelders, onder bloempotten en voelt zich prima thuis in sterk gecultiveerde gebieden tot in grote steden.

Beschrijving:

Een grote, uiterst variabele soort. De meest voorkomende vorm is egaal donkergrijs, maar ook met oranje, gele of groenige vlekken die onregelmatig zijn gerangschikt. De segmenten zijn bedekt met knobbels die ze ruw en mat maken. De kop is niet donkerder dan de rest van het lichaam. Een lichte middenstreep, zoals bij T. rathkii, komt nooit voor. In tuinpopulaties kunnen blauwgekleurde exemplaren voorkomen, deze zijn met een iridovirus besmet. Bij levende dieren zijn 2 paar longen zichtbaar die in alcohol bijna geheel vervagen. 9 - 13,5mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:

Er zijn weinig plaatsen waar men deze eurytope cultuurvolger niet zal kunnen aantreffen. Alleen in uiterwaarden, zeer vochtige en zeer droge, structuurarme biotopen en op de lage delen van kwelders kan hij niet leven.

Deze pissebed is te vinden in bossen, heiden, venen, slootkanten en oevers, duinen, ruderale plaatsen, tuinen, parken en zelfs tot in het hart van onze grote steden, waar de soort dan ook in kelders, kassen en vochtige huizen leeft.

De dieren zitten graag onder dood hout, stenen, bloempotten, achter schors enzovoort. 's Nachts klimmen ze meters hoog tegen muren en bomen omhoog.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

 Verspreiding in België:

Stelt weing eisen aan zijn omgeving en komt overal voor.

Bron: waarnemingen.be

Verspreiding in Buurlanden:

Porcellio scaber komt in heel Nederland voor. Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven & Berg (1999: iridovirus), Wijnhoven & Zeegers (1999: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001a, 2001b: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be