Armadillidium album

Nederlandse naam: Strandoproller

System-Map-icon

Beschrijving:

Een kleine en zandkleurige oprolpissebed, die duidelijk behaard is. Poot 7 van het mannetje aan de top van het basislid met een krachtige knobbel. De soort kan tot 6 mm lang worden en het lichaam is bedekt met kleine stekels.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997) en (Gregory, 2009)

Habitat:
De habitat van A. album bestaat uit stenen of hout, aangespoeld in het supralitoraal van brede stranden. Hij is meestal te vinden onder aan de duinvoet, onder aangespoeld hout of zeewier of tussen helmpollen. Hij is sterk geassocieerd met ongestoorde zandduin systemen en in het bijzonder met het 'springvloed-vloedmerk'.
Bron: Pissenbeddenproject.nl en (Gregory 2009)

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Zeer zeldzaam.
Voorlopig enkel langs de meer ongestoorde duinsystemen aan de uiterste west- en oostzijden van de Belgische kust.
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in de buurlanden:
Nederland: vrij zeldzaam (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid langs de kust niet in Schotland (Gregory, 2009); Niet in Duitsland.

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Vader & de Wolf (1988: verspreiding & ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be