Haplophthalmus danicus

Nederlandse naam: Veenribbel

System-Map-icon

Hdanicus GeAr 20141207 121949 8339

Beschrijving:

Een kleine, witte tot vuilgele Trichoniscide met een duidelijke zwarte ocel. Op de bovenkant van het lichaam staan duidelijke in de lengte geplaatste ribbeltjes, zij het minder duidelijk als bij de Kleiribbel (H. mengii). Bovendien ontbreekt het knobbelpaar op pleioniet 3, dat zo typisch is voor de Kleiribbel (H. mengii). 4 à 5 mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat

De Veenribbel heeft een opvallende voorkeur voor zeer humusrijke, vochtige, maar goed drainerende plekken. Hij komt voor in vochtige loofbossen, langs slootkanten, oevers, vochtige bermen en in veenweiden. Deze landpissebed leeft in kleiige en venige bodems, maar ook in bodems met een hogere zandfractie, mits ze voldoende vochtig en humusrijk zijn, bijvoorbeeld greppels langs binnenduinbossen.

Hij wordt ook geregeld synantroop gevonden, bijvoorbeeld in composthopen, bij plantenkwekerijen en in tuinen en parken. De grondsoort bestaat dan vaak uit voedselrijk, kalkhoudend zand. Op plaatsen met veel organisch materiaal zitten zij vaak in zeer grote aantallen (tot duizenden exemplaren) bij elkaar: onder en in rottend hout, onder schors van dood hout, onder slootschoonsel, bladstrooisel- en in composthopen. Deze hoge aantallen kunnen in zeer korte tijd worden bereikt.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België

Oorspronkelijk. Zeldzaam.

Twee gekende waarnemingen, in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant. Vermoedelijk verspreid aanwezig over het hele land.

Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van de Veenribbel in België.

Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden

Nederland: algemeen, verspreid (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, plaatselijk in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be