Trichoniscoides sarsi

Nederlandse naam: Zeekleipissebedje

System-Map-icon

Gert Arijs 20151109 165756 7709

Beschrijving:

Zelden helemaal wit, meestal met heldere, neon-oranjeroze vlekjes op vooral de achterhelft en het midden. Ocelli roodbruin. Onderscheid met het Rivierkleipissebedje (Trichoniscoides helveticus) kan enkel gebeuren op basis van microscopische kenmerken. 3 à 4 mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Het voorkomen van het Zeekleipissebedje (Trichoniscoides sarsi) beperkt zich tot de zeeklei gebieden. Hij is redelijk algemeen in vochtige, rulle klei en in mindere mate kleirijke grond met kalk, en leeft diep in de grond langs slootkanten en greppels van graslanden, bermen, dijken en akkers, het liefst op ruwe stenen.
Deze pissebed is opvallend vaak te vinden op het grensvlak van de wortelmat en betonnen duikers of stenen brughoofden. In plantsoenen met rijke grond is hij vaak aanwezig onder hout en stenen en met regelmaat wordt hij synantroop waargenomen in parken, tuinen en plantsoenen, maar hij ontbreekt nagenoeg in bossen.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Zeer zeldzaam.
Slechts enkele gekende waarnemingen in België, in de provincies West- en Oost-Vlaanderen
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding het Zeekleipissebedje (Trichoniscoides sarsi) in België.
Bron: Lock 2001

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: algemeen, verspreid in de zeekleigebieden (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, plaatselijk in het uiterste zuiden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk in het westen (Allspach 1989).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be