Porcellio spinicornis

Nederlandse naam: Zwartkoppissebed

System-Map-icon

540375389 890bf46ddf z

Beschrijving:

Lijkt op een lichte O. asellus, maar slanker. Kop en pleon steken donker af tegen het veel lichtere pereion, dat een levendig heldergeel vlekpatroon heeft en een brede donkere middenstreep. De kleurvariatie is gering. Het eerste lid van de antenneflagel is duidelijk langer dan het tweede lid (verschil met P. scaber). 9 - 14mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:

komt alleen voor in biotopen die sterk door de mens zijn beïnvloed: (oude) gebouwen, begraafplaatsen, muren, plantenkassen, tuinen, gemeentelijke opslagterreinen en parken.

Ze houden zich overdag op onder stenen, in muurspleten, tussen kiezelstenen tegen muren, onder droge planken en dakpannen en dergelijke. Geregeld wordt hij binnenshuis aangetroffen.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:

vrij algemeen, verspreid. Lijkt minder algemeen te zijn in Wallonië.

Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: algemeen, verspreid; Groot-Brittannië: algemeen, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid, vooral in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:

Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be